lunes, 14 de julio de 2008

Tautogrames

Avui he descobert que un tautograma és un text en el qual totes les paraules comparteixen inicial. M´invento:

Bado buscant biblioteques

Bauçà burxa
Biedma brilla,
Borges bifurca
Brossa, bo?!
Bolaño beatificació!